Nóng: Phạm Anh Khoa trực tiếp xin lỗi Phạm Lịch, Nga My

Phạm Anh Khoa tiều tụy tại họp báo chiều 15.5. Ảnh: Báo Đất Việt
Phạm Anh Khoa tiều tụy tại họp báo chiều 15.5. Ảnh: Báo Đất Việt
Phạm Anh Khoa tiều tụy tại họp báo chiều 15.5. Ảnh: Báo Đất Việt
Lên top