Nổi bật ở Thiên cổ quyết trần có giúp Hứa Khải vượt Tiêu Chiến, Cung Tuấn?

Tiêu Chiến vượt Cung Tuấn, Hứa Khải đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến vượt Cung Tuấn, Hứa Khải đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến vượt Cung Tuấn, Hứa Khải đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Lên top