Nỗ lực thay đổi của Phương Oanh ở “Hương vị tình thân”

Nam trong "Hương vị tình thân" đánh dấu bước chuyển mình của Phương Oanh. Ảnh: VTV giải trí.
Nam trong "Hương vị tình thân" đánh dấu bước chuyển mình của Phương Oanh. Ảnh: VTV giải trí.
Nam trong "Hương vị tình thân" đánh dấu bước chuyển mình của Phương Oanh. Ảnh: VTV giải trí.
Lên top