Ninh Dương Lan Ngọc đối đầu với Kaity Nguyễn trong "Gái già lắm chiêu V"

Ninh Dương Lan Ngọc sẽ xuất hiện trong "Gái già lắm chiêu V". Ảnh: NVCC.
Ninh Dương Lan Ngọc sẽ xuất hiện trong "Gái già lắm chiêu V". Ảnh: NVCC.
Ninh Dương Lan Ngọc sẽ xuất hiện trong "Gái già lắm chiêu V". Ảnh: NVCC.
Lên top