Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương lần đầu kết hợp: Làm mới vai cũ?

Lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương kết hợp. Ảnh: ĐPCC.
Lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương kết hợp. Ảnh: ĐPCC.
Lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương kết hợp. Ảnh: ĐPCC.
Lên top