Nick Jonas gửi lời cảm ơn “đặc biệt” tới BTS

Nick Jonas gửi lời cảm ơn “đặc biệt” đến nhóm nhạc BTS vì đã truyền cảm hứng cho anh và Jonas Brothers. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nick Jonas gửi lời cảm ơn “đặc biệt” đến nhóm nhạc BTS vì đã truyền cảm hứng cho anh và Jonas Brothers. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nick Jonas gửi lời cảm ơn “đặc biệt” đến nhóm nhạc BTS vì đã truyền cảm hứng cho anh và Jonas Brothers. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top