Những vai phụ ấn tượng trong “Cây táo nở hoa”

"Cây táo nở hoa" có tuyến nhân vật phụ thú vị, tạo dấu ấn riêng. Ảnh: Vie Channel.
"Cây táo nở hoa" có tuyến nhân vật phụ thú vị, tạo dấu ấn riêng. Ảnh: Vie Channel.
"Cây táo nở hoa" có tuyến nhân vật phụ thú vị, tạo dấu ấn riêng. Ảnh: Vie Channel.
Lên top