Những vai diễn khách mời nổi bật của phim Hàn Quốc

Song Joong Ki gây chú ý khi vào vai diễn khách mời - một nhân viên ngân hàng trong bộ phim Hàn Quốc - “Một chọi một”. Ảnh nguồn: Mnet.
Song Joong Ki gây chú ý khi vào vai diễn khách mời - một nhân viên ngân hàng trong bộ phim Hàn Quốc - “Một chọi một”. Ảnh nguồn: Mnet.
Song Joong Ki gây chú ý khi vào vai diễn khách mời - một nhân viên ngân hàng trong bộ phim Hàn Quốc - “Một chọi một”. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top