Những vai diễn được mong đợi nhất của điện ảnh Hàn Quốc cuối năm 2020

Krystal thay đổi hình ảnh khi vào vai Son Ye Rim - một chiến sĩ ở khu phi quân sự trông phim điện ảnh Hàn Quốc - "Search". Ảnh nguồn: Mnet.
Krystal thay đổi hình ảnh khi vào vai Son Ye Rim - một chiến sĩ ở khu phi quân sự trông phim điện ảnh Hàn Quốc - "Search". Ảnh nguồn: Mnet.
Krystal thay đổi hình ảnh khi vào vai Son Ye Rim - một chiến sĩ ở khu phi quân sự trông phim điện ảnh Hàn Quốc - "Search". Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top