Những tai nạn thương tâm trên phim trường

Lý Quốc Hào - con trai của ngôi sao Lý Tiểu Long tử nạn khi quay phim. Ảnh: Xinhua
Lý Quốc Hào - con trai của ngôi sao Lý Tiểu Long tử nạn khi quay phim. Ảnh: Xinhua
Lý Quốc Hào - con trai của ngôi sao Lý Tiểu Long tử nạn khi quay phim. Ảnh: Xinhua
Lên top