Những nhạc phẩm trữ tình gắn liền tên tuổi cố nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: NV.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: NV.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: NV.
Lên top