Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những nghệ sĩ hàng chục năm theo nghề vẫn không có nổi căn nhà sinh sống