Những MV bị nhà đài Hàn Quốc cấm phát sóng vì “nhạy cảm”

“Miniskirt” bị các nhà đài cấm phát sóng và phải chỉnh sửa vũ đạo trong MV. Ảnh nguồn: Mnet.
“Miniskirt” bị các nhà đài cấm phát sóng và phải chỉnh sửa vũ đạo trong MV. Ảnh nguồn: Mnet.
“Miniskirt” bị các nhà đài cấm phát sóng và phải chỉnh sửa vũ đạo trong MV. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top