Những đối thủ nặng ký của Hoàng Thu Thảo tại Miss Global Beauty Queen 2017