Những điều thú vị giúp phim “L.U.C.A: Sự bắt đầu” thu hút khán giả

Kim Rae Won trở lại với bộ phim bom tấn “L.U.C.A: Sự bắt đầu”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Kim Rae Won trở lại với bộ phim bom tấn “L.U.C.A: Sự bắt đầu”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Kim Rae Won trở lại với bộ phim bom tấn “L.U.C.A: Sự bắt đầu”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top