Những diễn viên trẻ, tài năng của Thái Lan có lượng theo dõi Instagram

Diễn viên Yaya Urassaya được lựa chọn trong Top 500 người có tầm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang trên thế giới. Ảnh nguồn: Mnet.
Diễn viên Yaya Urassaya được lựa chọn trong Top 500 người có tầm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang trên thế giới. Ảnh nguồn: Mnet.
Diễn viên Yaya Urassaya được lựa chọn trong Top 500 người có tầm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang trên thế giới. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top