Những diễn viên phải "mang ơn" nhà văn Kim Dung

Diễn viên La Gia Lương tham gia bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung.
Diễn viên La Gia Lương tham gia bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung.
Diễn viên La Gia Lương tham gia bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung.
Lên top