Những diễn viên Hàn Quốc “giỏi” lấy nước mắt của khán giả

Nam diễn viên Hàn Quốc - Kim Soo Hyun có màn khóc ám ảnh trong “Điên thì có sao”. Ảnh nguồn: Mnet.
Nam diễn viên Hàn Quốc - Kim Soo Hyun có màn khóc ám ảnh trong “Điên thì có sao”. Ảnh nguồn: Mnet.
Nam diễn viên Hàn Quốc - Kim Soo Hyun có màn khóc ám ảnh trong “Điên thì có sao”. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top