Những điểm hấp dẫn của phim nối sóng "Hương vị tình thân"

Phim "Phố trong làng" sẽ nối sóng "Hương vị tình thân". Ảnh: VTV.
Phim "Phố trong làng" sẽ nối sóng "Hương vị tình thân". Ảnh: VTV.
Phim "Phố trong làng" sẽ nối sóng "Hương vị tình thân". Ảnh: VTV.
Lên top