Những cô gái trong thành phố 29: Bị nữ đại gia xúc phạm, Tùng tự tử

Tùng liên tục bị xúc phạm trong "Những cô gái trong thành phố" tập 29.
Tùng liên tục bị xúc phạm trong "Những cô gái trong thành phố" tập 29.
Tùng liên tục bị xúc phạm trong "Những cô gái trong thành phố" tập 29.
Lên top