Những bà mẹ trong phim truyền hình Việt bị tô đậm sự khắc nghiệt, cay độc?

Những bà mẹ trong phim truyền hình Việt được khắc họa với nhiều tính xấu, vô lý. Ảnh: VTV
Những bà mẹ trong phim truyền hình Việt được khắc họa với nhiều tính xấu, vô lý. Ảnh: VTV
Những bà mẹ trong phim truyền hình Việt được khắc họa với nhiều tính xấu, vô lý. Ảnh: VTV
Lên top