Nhóm nhạc nam CIX trở lại vào đầu tháng 2

Nhóm nhạc CIX sẽ trở lại với album mới vào tháng 2 tới đây. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc CIX sẽ trở lại với album mới vào tháng 2 tới đây. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nhóm nhạc CIX sẽ trở lại với album mới vào tháng 2 tới đây. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top