Nhóm nhạc BTS có cơ hội hoãn nhập ngũ cho đến năm 30 tuổi?

Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Xinhua.
Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Xinhua.
Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top