Nhóm aespa của SM dính ồn ào với Blackpink, BTS: Bị oan hay chiêu trò?

Nhóm aespa của SM dính ồn ào với Blackpink, BTS. Ảnh: Poster
Nhóm aespa của SM dính ồn ào với Blackpink, BTS. Ảnh: Poster
Nhóm aespa của SM dính ồn ào với Blackpink, BTS. Ảnh: Poster
Lên top