Nhịp Showbiz: Thiêng Ngân ngầm xác nhận Hồ Văn Cường đã ra ở riêng

Thiêng Ngân - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung ngầm xác nhận Hồ Văn Cường đã dọn ra ở riêng. Ảnh: NVCC
Thiêng Ngân - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung ngầm xác nhận Hồ Văn Cường đã dọn ra ở riêng. Ảnh: NVCC
Thiêng Ngân - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung ngầm xác nhận Hồ Văn Cường đã dọn ra ở riêng. Ảnh: NVCC
Lên top