Nhịp Showbiz: Phía Đan Trường phản hồi về sự cố, Hoàng Yến đáp trả anti-fan

Quản lý Đan Trường phản hồi về sự cố trên tài khoản gắn tích xanh. Ảnh: NVCC
Quản lý Đan Trường phản hồi về sự cố trên tài khoản gắn tích xanh. Ảnh: NVCC
Quản lý Đan Trường phản hồi về sự cố trên tài khoản gắn tích xanh. Ảnh: NVCC
Lên top