Nhịp Showbiz: Nguyễn Văn Chung gây quỹ, Lê Phương phân trần việc tụ tập

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NVCC
Lên top