Nhịp Showbiz: Ngọc Sơn “giận” Hồ Văn Cường, Thúy Diễm tung sao kê từ thiện

Danh ca Ngọc Sơn "giận" Hồ Văn Cường khi chưa làm trọn chữ hiếu. Ảnh: NVCC
Danh ca Ngọc Sơn "giận" Hồ Văn Cường khi chưa làm trọn chữ hiếu. Ảnh: NVCC
Danh ca Ngọc Sơn "giận" Hồ Văn Cường khi chưa làm trọn chữ hiếu. Ảnh: NVCC
Lên top