Nhịp Showbiz: Không tước danh hiệu của Hoài Linh, Phạm Ngà bị cho “dựa hơi”

Nghệ sĩ múa Phạm Ngà bị cho là "dựa hơi" khi lên tiếng bảo vệ Vy Oanh. Ảnh: LĐ
Nghệ sĩ múa Phạm Ngà bị cho là "dựa hơi" khi lên tiếng bảo vệ Vy Oanh. Ảnh: LĐ
Nghệ sĩ múa Phạm Ngà bị cho là "dựa hơi" khi lên tiếng bảo vệ Vy Oanh. Ảnh: LĐ
Lên top