Nhịp Showbiz: Bộ VHTTDL yêu cầu công khai rà soát nghệ sĩ nhận hỗ trợ

Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ khi biết mình là một trong những nghệ sĩ được hỗ trợ mùa dịch. Ảnh: NVCC
Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ khi biết mình là một trong những nghệ sĩ được hỗ trợ mùa dịch. Ảnh: NVCC
Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ khi biết mình là một trong những nghệ sĩ được hỗ trợ mùa dịch. Ảnh: NVCC
Lên top