Nhìn lại 8 kỷ lục Guinness năm 2021 của BTS: Blackpink có thể vượt qua?

Blackpink rất khó vượt qua các thành tích của BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink rất khó vượt qua các thành tích của BTS. Ảnh: Xinhua.
Blackpink rất khó vượt qua các thành tích của BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top