Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19

Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Xinhua
Lên top