Nhiều người mẫu kỳ cựu dự đoán Mai Ngô chiến thắng ở The Face