Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều người mẫu kỳ cựu dự đoán Mai Ngô chiến thắng ở The Face