Nhiều gương mặt quen vào vòng chung khảo phía Nam Miss World Việt Nam

Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo. Ảnh: BTC.
Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo. Ảnh: BTC.
Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo. Ảnh: BTC.
Lên top