Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc bảo vệ “gà nhà” trước dịch COVID-19

Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc quyết liệt bảo vệ "gà nhà" trước làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Xinhua
Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc quyết liệt bảo vệ "gà nhà" trước làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Xinhua
Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc quyết liệt bảo vệ "gà nhà" trước làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Xinhua
Lên top