Nhiều chân dài tố có tên trong “danh sách đen” cấm diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam