Nhị Lang Thần của "Tây du ký": Ai có thể vượt được Lâm Chí Khiêm?

Nhị Lang Thần trong các phiên bản Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Nhị Lang Thần trong các phiên bản Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Nhị Lang Thần trong các phiên bản Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Lên top