Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhật Kim Anh “thú nhận” yêu thầm Vân Sơn nhưng bị từ chối phũ phàng