Nhật Kim Anh diện nguyên cây trắng chúc mừng Lâm Hùng ra mắt album

Nhật Kim Anh và Lâm Hùng. Ảnh: T.L
Nhật Kim Anh và Lâm Hùng. Ảnh: T.L
Nhật Kim Anh và Lâm Hùng. Ảnh: T.L
Lên top