Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhập nhằng giữa thi hoa hậu và siêu mẫu, vì đâu?

Thi người mẫu song lại “lấn sân” như thi hoa hậu.
Thi người mẫu song lại “lấn sân” như thi hoa hậu.