Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhận tội xâm hại tình dục trẻ em, Minh Béo bị giam đến tháng 9.2017