Nhan Phúc Vinh thừa nhận nghiêm túc trong tình yêu nhưng vẫn… ế

Nhan Phúc Vinh là khách mời đặc biệt trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 15. Ảnh: VTV
Nhan Phúc Vinh là khách mời đặc biệt trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 15. Ảnh: VTV
Nhan Phúc Vinh là khách mời đặc biệt trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 15. Ảnh: VTV
Lên top