Nhạc sĩ Xuân Trí ra mắt MV cổ vũ tinh thần toàn dân chống dịch COVID-19

Nhạc sĩ Xuân Trí ra mắt ca khúc ủng hộ tinh thần toàn dân chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Xuân Trí ra mắt ca khúc ủng hộ tinh thần toàn dân chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Xuân Trí ra mắt ca khúc ủng hộ tinh thần toàn dân chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top