Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhạc sĩ Trần Tiến: Trẻ lại khi làm việc với trẻ con

Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: T.L
Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: T.L