Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhạc sĩ tố Hồ Ngọc Hà vi phạm bản quyền lên tiếng