Nhạc sĩ Lê Minh Sơn tự hào vì Lê Hoàng xếp vào diện... "lạ trai"