Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Giáng Sol hoang mang vì cam canh cận Tết