"Nhà trọ Balanha" tập 30: Vừa chia tay Nhiên, Bách đã đến bên tình mới

Bách - Kim có những cử chỉ thân mật trên mức tình đồng nghiệp. Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Bách - Kim có những cử chỉ thân mật trên mức tình đồng nghiệp. Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Bách - Kim có những cử chỉ thân mật trên mức tình đồng nghiệp. Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Lên top