Nhà thiết kế Đức Vincie mất 5 ngày giúp Nguyễn Thị Loan tỏa sáng trong 60 phút

Đức Vincie tạo dáng cho Nguyễn Thị Loan. Ảnh: T.L
Đức Vincie tạo dáng cho Nguyễn Thị Loan. Ảnh: T.L