Nhà sản xuất phim "Trạng Quỳnh" xin lỗi Nhã Phương vì để lộ tin đời tư

Lên top